Licenční smlouvy Shutterstock

Podmínky služby

Níže jsou vytištěny aktuální podmínky služby. Předchozí verze podmínek služby zobrazíte kliknutím sem.

Tento český překlad je pouze dobrovolně poskytnutým překladem a není právním dokumentem. V případě potřeby si prostudujte původní text v anglickém jazyce. Stažením jakéhokoli snímku z webu Shutterstock souhlasíte, že budete vázáni podmínkami a ujednáními v anglické verzi podmínek služby.

Vážený zákazníku společnosti Shutterstock:

Následující podmínky služby (dále jen „PS“) jsou právní smlouvou mezi vámi nebo zaměstnavatelem či jiným subjektem, jehož jménem tuto smlouvu uzavíráte (dále jen „vy“ nebo „zákazník“), a společností Shutterstock (jak je definována v části V sekce 24 níže) a stanovuje práva a povinnosti týkající se vámi licencovaného obsahu.

Tyto PS si pročtěte pokaždé, když budete nakupovat licenci na obsah. Shutterstock si vyhrazuje právo tyto PS kdykoli upravit podle svého výhradního uvážení. Než takové změny vstoupí v platnost, Shutterstock vynaloží přiměřené úsilí, aby vás na jakoukoli změnu upozornil. Takové upozornění může být provedeno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu Shutterstock, oznámením na této stránce, vaší přihlašovací stránce, nebo jiným způsobem. Změny těchto PS budou platit pouze pro budoucí nákupy (včetně všech automatických obnovení). Licencováním obsahu po jakékoli takové změně souhlasíte, že budete vázáni PS ve změněném znění.

TOTO JE LICENCE PRO JEDNOHO UŽIVATELE, OPRAVŇUJÍCÍ JEDNU FYZICKOU OSOBU K ZÍSKÁNÍ LICENCE NA OBSAH, JEHO STAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ. POKUD NEPROVEDETE UPGRADE NA ÚČET S „TÝMOVÝM PŘEDPLATNÝM“ NEBO „PRÉMIOVOU PLATFORMOU“, NESMÍ K VAŠEMU ÚČTU PŘISTUPOVAT ANI OBSAH LICENCOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO ÚČTU POUŽÍVAT ŽÁDNÉ JINÉ OSOBY (VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ, SPOLUPRACOVNÍKŮ NEBO NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ).

V PŘÍPADĚ, ŽE SI ZAKOUPÍTE „TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ“, JE PRÁVO ZÍSKAT LICENCI NA OBSAH A TENTO OBSAH STAHOVAT A POUŽÍVAT OMEZENO NA POČET UŽIVATELŮ POVOLENÝ V RÁMCI UVEDENÉHO TÝMOVÉHO PŘEDPLATNÉHO. „PRÉMIOVÁ PLATFORMA" SHUTTERSTOCK POSKYTUJE KROMĚ DALŠÍCH PRÁV TAKÉ PRÁVA K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ NEOMEZENÉMU POČTU UŽIVATELŮ.

POKUD SI ZAKOUPÍTE PŘEDPLATNÉ SLUŽBY SHUTTERSTOCK, TATO SLUŽBA PODLÉHÁ PODMÍNKÁM SOFTWARU JAKO SLUŽBY DOSTUPNÝM „ZDE“

Pokud požadujete práva k přístupu a používání pro více než jednu fyzickou osobu, kontaktujte zákaznickou podporu (telefon: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora nebo náš Tým pro prémiovou platformu). Pro ujasnění uvádíme, že pokud uživatel jedná z pozice zaměstnance, bude pro účely této licence za jejího držitele považován zaměstnavatel.

 • Obsah“ znamená veškerý obsah licenčně dostupný z webových stránek Shutterstock, včetně snímků, videí, redakčního obsahu a hudby (jak jsou definovány v této smlouvě).

 • Video“ znamená jakékoli pohyblivé snímky, animace, filmy, videa nebo jiná zvuková/vizuální ztvárnění, video prvky, prvky vizuálních efektů, šablony, grafické balíčky a projekty pohyblivého designu kromě statických snímků, zaznamenané v jakémkoli formátu (a/k/a „Videozáznam“ v předchozích verzích TOS).

 • Snímek/snímky“ znamená statické fotografie, vektory, kresby, grafiku a podobný obsah.

 • Hudba“ znamená jakoukoli hudební skladbu, originální nahrávky a další nahrávky obsahující zvuky či série zvuků, a to ve všech formátech, ať jsou již známé, nebo budou teprve vyvinuty.

 • Redakční“ znamená statické fotografie a videa nacházející se na kartě / v sekci Redakční.

 • Vizuální obsah“ souhrnně označuje redakční obsah, snímky a videa.

ČÁST I – LICENCE NA VIZUÁLNÍ OBSAH

 1. Shutterstock vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat, upravovat (s výjimkou případů, kdy je to zde výslovně zakázáno) a reprodukovat vizuální obsah na celém světě, navždy, jak výslovně povoluje příslušná licence a na základě omezení zde uvedených:
  1. LICENCE NA SNÍMKY

   1. STANDARDNÍ LICENCE NA SNÍMKY vám poskytuje práva k používání snímků:

    1. Ve formě digitální reprodukce, včetně webových stránek, online reklamy, na sociálních médiích, v mobilní reklamě, v mobilních aplikacích, softwaru, na e-blahopřáních, v e-publikacích (e-knihách, e-časopisech, blozích apod.), v e-mailovém marketingu a v online médiích (včetně služeb sdílení videí jako jsou YouTube, Dailymotion, Vimeo apod., a to v rámci rozpočtových omezení uvedených níže v podsekci I.a.i.4);

    2. vytištěné ve fyzické podobě jako součást obalu a označení výrobku, hlavičkových papírů a vizitek, reklamy na prodejních místech, obalů CD a DVD nebo v reklamě a v kopiích hmotných médií, například časopisů, novin a knih a za předpokladu, že žádný snímek nebude reprodukován vícekrát než 500 000krát celkem;

    3. Jako součást reklamní kampaně působící „mimo domov“ cílové skupiny, včetně billboardů, městského mobiliáře apod., a to za předpokladu, že zamýšlené publikum pro takovouto kampaň je menší než 500 000 impresí.

    4. Začleněných do filmu, videa, televizního seriálu, reklamy či jiných audiovizuálních produkcí pro distribuci v libovolném médiu nyní známém nebo v budoucnu stvořeném bez ohledu na velikost publika, pokud rozpočet na takovou produkci nepřesáhne 10 000 US$;

    5. Pro vaše osobní, nekomerční používání (nikoli za účelem dalšího prodeje, stažení, distribuce či jiného komerčního využití jakéhokoli druhu).

   2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE NA SNÍMKY vám poskytuje práva k používání snímků (tato práva platí společně s právy 1–5 výše a jsou platná výlučně pro rozšířené licence na snímky):

    1. V případě povoleném podle standardní licence na snímky, bez jakéhokoli omezení počtu reprodukcí, výtisků nebo rozpočtu;

    2. Začleněných do zboží určeného k prodeji nebo propagační distribuci (souhrnně „zboží“), včetně mimo jiné textilu, uměleckých děl, magnetů, tapet, kalendářů, hraček, psacích potřeb, pohlednic a dalších fyzických reprodukcí k dalšímu prodeji nebo distribuci za předpokladu, že takové zboží zahrnuje tvůrčí materiál nebo funkční prvky kromě snímku/snímků.

    3. Ve výzdobě stěn (a bez vyžadování dalších kreativních nebo funkčních prvků) pro dekorativní účely v komerčních prostorách, které vlastníte vy nebo váš klient, a nikoli k prodeji.

    4. Začleněných jako prvky digitálních šablon určených k prodeji nebo k distribuci.

   3. Pokud standardní nebo rozšířená licence na snímky neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).

  2. LICENCOVANÁ VIDEA

   1. STANDARDNÍ LICENCE K POUŽÍVÁNÍ VIDEA vám uděluje práva k použití videa:

    1. v multimediální produkci zobrazené nebo distribuované prostřednictvím webu, na sociálních sítích, pomocí takzvaných „aplikací“ nebo jinak šířených v souladu s tímto (viz opatření pro omezení distribuce), za předpokladu, že množství diváků takové produkce nepřesáhne 500 000, přičemž se rozumí, že použití videa v multimediální produkci distribuované prostřednictvím vysílání, kabelové sítě, video služby OTT nebo v kinech je touto licencí výslovně zakázáno, bez ohledu na množství diváků;

    2. ve spojení s živým představením za předpokladu, že publikum pro všechna taková představení nepřesáhne 500 000 lidí;

    3. na webových stránkách.

   2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE K POUŽÍVÁNÍ VIDEA vám uděluje práva k použití videa:

    1. v multimediální produkci zobrazené nebo distribuované prostřednictvím webu, na sociálních sítích, pomocí takzvaných „aplikací“, a výslovně včetně práva na distribuci prostřednictvím vysílání, kabelové sítě, služby videa OTT nebo v kinech bez omezení velikosti publika;

    2. ve spojení s živým vystoupením bez omezení počtu návštěvníků;

    3. V digitálních šablonách pro další prodej, pro až (ale nepřesahujícím) 1 000 licencí na takové digitální šablony;

    4. na webových stránkách.

   3. Pokud licence na používání videa neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu. (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora)

   4. LICENCE NA VOLNÉ VIDEO vám poskytuje právo používat video s vodoznakem, v nízkém rozlišení, jako volný snímek (dále jen „volné video“), a to výhradně v testovacích, vzorových, volných nebo vystřižených hodnoticích materiálech. Licence na volné video nepovolují jeho veřejné zobrazování ani distribuci či začleňování takového videa do jakýchkoli finálních materiálů. Volná videa lze upravit, ale nesmíte odebrat ani pozměnit vodoznak společnosti Shutterstock. Volná videa jsou k dispozici k licencování v rámci licence na používání videa, když jsou stažena jako volná videa. Společnost Shutterstock ale neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou povinnost zajistit, že volná videa budou k dispozici pro licenci kdykoli poté.

  3. REDAKČNÍ LICENCE

   1. REDAKČNÍ LICENCE vám poskytuje právo k jednomu redakčnímu použití položky redakčního obsahu, přičemž toto jedno použití může být distribuováno celosvětově a po neomezenou dobu.

   2. „Jedno použití“ pro účely této licence povoluje použití redakčního obsahu jednou v jednom kontextu (např. zpravodajském článku, příspěvku na blogu, stránce publikace) za předpokladu, že budete mít práva k distribuci tohoto použití v kontextu v neomezeném počtu médií a distribučních kanálů. Například použití redakčního obsahu k ilustrování tištěného článku smí být opětovně použito na blogu, na sociální síti apod. za předpokladu, že je to v kontextu původního tištěného článku. Jakékoli použití mimo kontext původního tištěného článku by vyžadovalo další licenci.

   3. „Redakční použití“ pro účely této licence znamená použití pro popisné účely v kontextu, který je mediálně zajímavý nebo lidsky zajímavý, a výslovně vylučuje komerční použití, jako jsou reklamy nebo podpora prodeje.

   4. Jakékoli používání redakčního obsahu licencovaného na základě těchto podmínek dále podléhá výslovným omezením stanoveným v Části I, sekci 4 (zakazující jakékoli používání distribuované prostřednictvím vysílání/kabelu/OTT, na obálkách publikací a ve výtiscích překračujících počet 500 000) a také „speciálním omezením“ (např. geografickým omezením používání nebo omezením používání na základě konkrétního oboru) uvedeným na stránce podrobností snímku nebo obsaženým v metadatech připojeným k položce redakčního obsahu.

   5. Veškerý redakční obsah musí být pro účely těchto PS považován za „pouze pro redakční použití“.

   6. Ne všechen redakční obsah je z webových stránek Shutterstock k licencování dostupný a stejně tak nemusí být dostupný ze všech předplatných. Berete na vědomí, že redakční obsah dostupný k licencování se může kdykoli změnit a nemáte právo požadovat licencování jakékoli konkrétní položky redakčního obsahu. Pokud chcete licencovat jakýkoli redakční obsah, který není dostupný k licencování z těchto webových stránek, kontaktujte zákaznickou podporu. (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).

 2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU

  NESMÍTE:

  1. Používat vizuální obsah jinak, než jak výslovně povoluje licence, kterou jste si zakoupili s ohledem na takový vizuální obsah.

  2. Zobrazovat jakoukoli osobu ve vizuálním obsahu („model“) způsobem, který by rozumný člověk považoval za urážlivý, jako je vyobrazení modelu: a) v souvislosti s pornografií, „videi pro dospělé“, zábavními podniky pro dospělé, eskortními službami, seznamovacími službami nebo podobně; b) v souvislosti s reklamou nebo propagací tabákových výrobků; c) v politickém kontextu, například při propagaci, reklamě nebo podpoře politické strany, kandidáta, zvoleného úředníka či funkcionáře nebo v souvislosti s jakýmkoli politickým nařízením či názorem; d) v roli člověka, který trpí nebo se léčí z fyzického nebo duševního onemocnění nebo e) v souvislosti s účastí na nemorální nebo trestní činnosti.

  3. Používat jakýkoli vizuální obsah v pornografickém, hanlivém nebo klamavém kontextu nebo způsobem, který by mohl být považován za urážlivý, obscénní nebo nezákonný.

  4. Upravovat vizuální obsah označený „pouze pro redakční použití“ způsobem, který mění kontext toho, co je vyobrazeno.

  5. Používat vizuální obsah uvedený jako „Pouze pro redakční použití“ (včetně například redakčního obsahu) pro komerční účely, včetně používání pro referenční účely, v jakýchkoli reklamách, propagaci zboží nebo jiných neredakčních kontextech.

  6. Předprodávat, redistribuovat, sdílet nebo převádět jakýkoli vizuální obsah nebo k němu poskytovat přístup s výjimkou případů zde konkrétně uvedených. Například je mimo jiné zakázáno zobrazovat obsah jako „galerii” obsahu nebo její součást, ve které mohou třetí strany hledat a z obsahu vybírat.

  7. Používat vizuální obsah takovým způsobem, který porušuje práva ochranné známky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví třetí strany, nebo by vedl ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže.

  8. Používat vizuální obsah (celý nebo část) jako obchodní značku, servisní značku, logo nebo jinou známku původu či jako jejich části.

  9. Nepravdivě uvádět, a to výslovně nebo způsobem, který vyvolává dojem, že vizuální obsah byl vytvořen vámi nebo osobou jinou, než je majitel autorských práv k danému vizuálnímu obsahu.

 3. SPECIÁLNÍ OMEZENÍ PRO VIDEA
  1. Používat „statické snímky“ získané z videa s výjimkou použití v kontextu marketingu, propagace a reklamy vašich odvozených děl zahrnujících video.

 4. OMEZENÍ SPECIÁLNĚ PRO REDAKČNÍ OBSAH
  1. Používat jakýkoli redakční obsah v multimediální produkci distribuované prostřednictvím vysílání, kabelové sítě, služby videa OTT (např. Netflix, Hulu, Amazon) nebo v kinech či souvisejících propagačních materiálech.

  2. Používat jakýkoli redakční obsah na obálkách publikací, přebalech nebo jiném balení souvisejícím s předmětným použitím.

  3. Používat jakýkoli redakční obsah v publikaci s počtem výtisků přesahujícím 500 000 kopií.

 5. UVEDENÍ AUTORSTVÍ A UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA
  1. Při použití snímků a videí v souvislosti se zpravodajstvím, komentáři, publikacemi či jiným „redakčním“ obsahem musí být v uveden přispěvatel společnosti Shutterstock a společnost Shutterstock v podstatě v následující formě:

   „Jméno umělce / Shutterstock.com“

  2. Uvedení autora pro redakční použití musí být následující formou:

   „Jméno umělce / Agentura / Shutterstock“

  3. Tam, kde je to komerčně přijatelné, musí být použití snímků a videí na zboží nebo v audiovizuální produkci doplněno uvedením společnosti Shutterstock v podstatě v následující formě:

   „Snímek(y) nebo video (podle situace) použity na základě licence od Shutterstock.com“

  4. Ve spojení s jiným použitím videí nebo snímků není uvedení autorství vyžadováno, pokud ve spojení se stejným použitím nevyžaduje uvedení autorství jiný stock obsah. Pro ujasnění uvádíme, že pro redakční použití je uvedení autorství vždy vyžadováno.

  5. Ve všech případech musí být informace o autorství uvedeny v takové velikosti, barvě a tak výrazně, aby byly jasně a snadno čitelné pouhým okem.

ČÁST II – LICENCE NA HUDBU

 1. Pro účely Části II těchto PS mají níže uvedené pojmy následující význam:
  1. „Reklamou“ se rozumí produkce trvající maximálně tři minuty, která nese otevřeně sponzorované neosobní sdělení za účelem propagace nebo prodeje výrobku a/nebo služby.

  2. „Zábavní produkcí“ se rozumí produkce, která není reklamou a je určena pro zábavní účely.

  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.

  4. „Produkcí“ se rozumí: (i) jeden (1) audiovizuální projekt, v němž je licencovaná hudba synchronizována v časové souvislosti s pohyblivými nebo statickými snímky; nebo (ii) jeden (1) pouze zvukový projekt, v němž je licencovaná hudba synchronizována s vyprávěním v rámci epizody podcastu, rozhlasového dokumentu nebo rozhlasové reklamy (každé takové povolené použití včetně tzv. „zkrácených“ verzí).

  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search

  6. „Osobním použitím“ se v případě produkce distribuované prostřednictvím platformy pro sdílení videí rozumí produkce, na jejíž propagaci, reklamu a/nebo marketing bylo vynaloženo (v souhrnu) nejvýše 4 999 USD.

  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.

  8. „Webovými stránkami“ se rozumí veškeré online použití (přístupné prostřednictvím webového prohlížeče, nikoliv pro přehlednost prostřednictvím aplikace), s výjimkou platforem sociálních médií (a podobných nebo obdobných platforem, které zde nejsou výslovně uvedeny) a platforem pro sdílení videí (a podobných nebo obdobných platforem, které zde nejsou výslovně uvedeny).

  9. „Platformami sociálních médií“ se rozumí Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok a další platformy, které společnost Shutterstock určí podle svého vlastního uvážení.

  10. „Televizí“ se rozumí lineární televizní program šířený prostřednictvím vysílání, satelitu, takzvané „IPTV“ a/nebo kabelové televize, ale výslovně nezahrnuje OTT video služby (např. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ a podobné nebo obdobné služby).

  11. "Platformou pro sdílení videí" se rozumí YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) a další webové platformy pro sdílení videí, které společnost Shutterstock určí podle vlastního uvážení.

  12. „Pilotním dílem“ se rozumí produkce, jejíž délka nepřesáhne 44 minut a která představuje úvodní epizodu potenciálního seriálu.

  13. „Veřejnoprávním vysílatelem“ se rozumí televizní podnik financovaný převážně státní správou a/nebo diváky na neziskovém základě, mimo jiné včetně PBS ve Spojených státech.

  14. „Distribuční platformou pro podcasty“ se rozumí jakýkoli online portál, prostřednictvím kterého lze k podcastům přistupovat, streamovat je a/nebo stahovat.

  15. „Studentským projektem“ se v souvislosti s jakoukoli produkcí nebo jiným zde povoleným použitím (jiným než reklama) rozumí projekt, který je nekomerční a je realizován studentem v rámci studia na akreditované vzdělávací instituci.

  16. „Divadelním použitím“ se rozumí promítání v komerčních kinech.

 2. LICENCE NA HUDBU

  Shutterstock vám poskytuje nevýhradní a nepřevoditelné právo synchronizovat licencovanou hudbu v rámci produkce, která může být trvale distribuována celosvětově, na základě licence, kterou si zakoupíte (ze dvou níže uvedených typů licencí), a to za podmínek omezení stanovených v Části II, sekci 3 těchto podmínek:

  1. STANDARDNÍ LICENCE NA HUDBU: „Standardní licence na hudbu“ vám poskytuje následující práva a nároky (pro přehlednost jsou všechna práva a nároky uvedené v rozšířené licenci výslovně vyloučeny ze standardní licence na hudbu):

   1. nevýhradní právo synchronizovat licencovanou hudbu v časové souvislosti s produkcí distribuovanou nebo jinak zpřístupněnou nebo hostovanou prostřednictvím:

    1. webové stránky;

    2. platformy sociálních médií;

    3. platformy pro sdílení videí za předpokladu, že je tato distribuce určena pouze pro osobní použití;

    4. platformy pro distribuci podcastů, ale výhradně v souvislosti s pouze zvukovými produkcemi, které mají povahu podcastu;

    5. divadelního použití, ale výhradně v souvislosti se studentskými projekty.

   2. nevýhradní právo reprodukovat a provozovat licencovanou hudbu v divadelních hrách a podobných živých vystoupeních a v souvislosti s nimi, avšak pouze v rozsahu, v jakém se jedná o studentské projekty.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE NA HUDBU: „Rozšířená licence na hudbu“ vám poskytuje stejná práva jako standardní licence na hudbu spolu s nevýhradním právem synchronizovat licencovanou hudbu v časové souvislosti s produkcí, včetně všech forem reklamy, distribuovanou prostřednictvím:

   1. televize v jedné zemi za předpokladu, že jakákoli distribuce zábavní produkce prostřednictvím televize je dále omezena pouze na pilotní díl nebo na produkci, která je objednána a dostupná výhradně prostřednictvím veřejnoprávního vysílatele;

   2. rádia v jedné zemi;

   3. na fyzických prodejních místech, veletrzích, v prodejnách a na průmyslových akcích, přičemž ve všech případech je toto použití omezeno na jednu zemi;

   4. DVD, nejvýše však 1000 kopií;

   5. počítačové softwarové aplikace (včetně mobilních aplikací nebo „aplikací“ a videoher), nejvýše však v množství 1 000 kopií nebo stažení (souhrnně).

  3. VOLNÁ LICENCE NA HUDBU: Na základě volné licence na hudbu získáváte právo synchronizovat hudbu s vodoznakem výhradně v testovacích, vzorových, autorských či hrubých verzích materiálů k posouzení souvisejících s produkcí. Volná licence na hudbu výslovně zakazuje distribuci hudby na veřejnosti v jakékoli podobě či zakomponování hudby do jakékoli konečné verze materiálu. Za žádných okolností není dovoleno odstraňovat či pozměňovat vodoznak Shutterstock z hudby.

 3. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ HUDBY.

  NESMÍTE:

  1. Sublicencovat, dále prodávat, půjčovat, postoupit, darovat či jinak převádět či distribuovat licencovanou hudbu nebo práva na používání licencované hudby třetí straně samostatně a odděleně od produkce, jejíž je součástí (v souladu s vaší licencí).

  2. Dále prodávat, distribuovat, zpřístupňovat, sdílet či převádět licencovanou hudbu jinak než v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

  3. Vyrábět, šířit, prodávat či jinak využívat „nahrávky“, CD, mp3 či jiné audio produkty zahrnující výhradně zvuk, které obsahují licencovanou hudbu, mimo výhradně audio produkce výslovně popsané v definici „produkce“ výše. Pro účely této podsekce se pojmem „nahrávky“ rozumí veškeré formy reprodukce, ať jsou známy, nebo budou teprve vynalezeny, vyrobené či distribuované primárně pro používání v domácnostech, při školní výuce či v hudebních automatech, které zahrnují výhradně hudbu (s vyloučením synchronizovaného materiálu).

  4. Používat licencovanou hudbu společně s ostatními materiály pornografické, hanlivé, urážlivé, obscénní, nemorální či nezákonné povahy nebo způsobem, který jinak porušuje práva třetích stran.

  5. Porušovat exportní zákony, omezení či předpisy zasíláním, převodem či exportem hudby do kterékoli země v rozporu s exportními zákony, omezeními či předpisy.

  6. Používat, prodávat, sublicencovat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, začleňovat licencovanou hudbu anebo ji jinak zcela nebo zčásti dávat k dispozici v podobě obsahu produkční knihovny či souborů ke stažení nebo jako součást takového obsahu nebo licencovanou hudbu či jakékoli dílo odvozené, do nějž je licencovaná hudba začleněna, začleňovat do jiného standardního produktu, knihovny či sbírky.

  7. Provádět remixy, mashupy nebo jiné změny licencované hudby, s výjimkou toho, že můžete provádět základní úpravy licencované hudby (např. nastavit body spuštění/zastavení, určit body zesílení/zeslabení atd.) v souvislosti s využíváním licence udělené na základě této smlouvy.

  8. Používat licencovanou hudbu ve výhradně audio produkcích, v nichž je hudba primárním obsahem.

 4. S výjimkou hudby nezaregistrované u ochranných svazů (PRO) jste povinni si na vlastní náklady opatřit příslušnou licenci v případě, že se v souvislosti s vaším použitím licencované hudby povoleným na základě těchto PS vyžaduje licence pro veřejnou produkci. Bez ohledu na ustanovení těchto PS, v nichž se stanoví opak: (a) v případě, že to právní předpisy kterékoli jurisdikce vyžadují, s cílem předejít porušení práv třetích stran, získání licencí od inkasních společností nebo podobných subjektů na činnost nebo v souvislosti s činností povolenou těmito PS, jste povinni si opatřit takovou licenci a sami nést náklady na její pořízení a (b) tato smlouva nezahrnuje jakákoli takzvaná „morální práva“ či práva jim podobná. Jste povinni předkládat příslušnému ochrannému autorskému svazu kompletní a přesné seznamy použité hudby a kopii každého takového seznamu zaslat společnosti Shutterstock e-mailem na adresu cuesheets@shutterstock.com. Tato povinnost se vztahuje na veškerou licencovanou hudbu kromě hudby nezaregistrované u ochranných svazů (PRO).
 5. Bez ohledu na výše uvedené nebo cokoli v rozporu s tímto dokumentem a s ohledem na hudbu nezaregistrovanou u organizací PRO berete na vědomí a souhlasíte, že nic v tomto dokumentu nebrání společnosti Shutterstock v uplatnění nároku na podíl na jakýchkoli finančních prostředcích z tzv. „černých skříněk“ nebo jakýchkoli finančních prostředcích vyplacených nebo splatných jakoukoli inkasní společností nebo jinak prostřednictvím obecné distribuce v jednotlivých zemích. Kromě toho v případě, že je jakákoli hudba nezaregistrovaná u organizací PRO veřejně provozována (nebo zpřístupněna k provozování) jakýmkoli subjektem, který se zabývá předváděním nebo jiným přenosem programů (dále jen „následný distributor“), a takové předvádění vede k tomu, že takový následný distributor platí poplatky nebo autorské odměny organizaci pro ochranu autorských práv v jakékoli jurisdikci, nic v tomto dokumentu nebrání společnosti Shutterstock v uplatnění nároku na podíl na těchto penězích, bere se na vědomí, že pokud následný distributor nemá licenci k provozování hudby prostřednictvím licencí s organizacemi pro ochranu autorských práv, pak se použití hudby nezaregistrované u organizací PRO, která je začleněna do produkce distribuované, vystavované a/nebo přenášené takovým následným distributorem, považuje za přímé a takovému následnému distributorovi nevzniká žádná povinnost získat licenci (vytvořená tímto dokumentem) od jakékoli organizace pro ochranu autorských práv v souvislosti s takovým použitím.
 6. Jste oprávněni zveřejňovat produkce zahrnující hudbu na distribučních platformách třetích stran s obsahem generovaným uživateli (např. YouTube) (dále jen „platformy uživatelsky generovaného obsahu“). Nejste oprávněni činit si nároky na vlastnictví hudby či hudbu jinak registrovat na jakékoli platformě uživatelsky generovaného obsahu, a to ani v případě, že je synchronizována s vaší vlastní produkcí. Zjistíte-li, že si jakákoli třetí strana nárokuje vlastnický podíl k hudbě, zavazujete se o každém takovém nároku neprodleně informovat společnost Shutterstock.
 7. Při začlenění hudby do druhu produkce, ve kterém je uvedení informací o autorských právech zvykem, musíte tyto informace uvést v podstatě v následující podobě:

  „[Název hudby] v podání [Umělce], použito v rámci licence od společnosti Shutterstock“

ČÁST III – ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ

 1. Společnost Shutterstock zaručuje a prohlašuje:
  1. Přispěvatelé společnosti Shutterstock jí udělili veškerá potřebná práva na vizuální obsah pro udělení práv stanovených v části I, podle potřeby.

  2. Videa a snímky v původní nezměněné podobě, které jsou používány v plném souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy, nebudou: i) porušovat autorské právo, ochrannou známku ani jiné právo duševního vlastnictví; ii) porušovat práva třetích osob na ochranu soukromí a publicity; iii) porušovat platné zákony, předpisy, vyhlášky nebo nařízení USA; a iv) hanlivé, urážlivé, pornografické ani obscénní.

  3. Redakční obsah v původní nezměněné formě a používaný v naprostém souladu s těmito PS a platnými zákony nebude porušovat autorská práva třetí strany, přičemž se rozumí, že výše uvedená záruka neplatí pro prvky znázorněné v redakčním obsahu.

 2. I když společnost Shutterstock vyvíjí obchodně přiměřené úsilí k zajištění přesnosti klíčových slov a popisů, stejně jako integrity vizuálního obsahu označeného jako „pouze pro redakční použití“, SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY A/NEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE: I) KLÍČOVÝCH SLOV, NÁZVŮ NEBO POPISŮ; NEBO II) ZVUKOVÝCH STOP VE VIDEU. To znamená, že společnost Shutterstock neposkytne odškodnění ani nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o jakékoli nároky vyplývající z nepřesného klíčového slova, názvů nebo popisů, jakéhokoli zvuku ve videu.
 3. SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI JAKÉKOLI ZÁRUKY, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI „ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ“.

ČÁST IV – ODŠKODNĚNÍ A ODPOVĚDNOST

 1. V souladu s podmínkami této smlouvy a za předpokladu, že jste neporušil(a) podmínky této nebo jakékoli jiné smlouvy se společností Shutterstock, vás bude Shutterstock hájit, odškodní vás a zajistí vás v rámci příslušných „mezí odpovědnosti“, uvedených níže. Toto odškodnění se omezuje výhradně na přímou škodu, kterou zákazník utrpěl v důsledku nároku třetí strany, který lze přímo přičíst porušení výslovných záruk a prohlášení ze strany společnosti Shutterstock daných v Části III těchto podmínek, a na související výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení). Odškodnění je podmíněno tím, že budete společnost Shutterstock o podané nebo hrozící žalobě informovat písemně, ne později než pět (5) pracovních dnů od data, kdy se o takové žalobě nebo hrozbě dozvíte. V tomto oznámení musejí být uvedeny veškeré podrobnosti o nároku, které jsou vám v dané době známy (např. dané užití obsahu, jméno a kontaktní informace osoby a/nebo subjektu, který nárok vznáší, kopie korespondence přijaté a/nebo odeslané v souvislosti s nárokem). Oznámení musí být zasláno e-mailem společnosti Shutterstock na legal-notices@shutterstock.com nebo v tištěné podobě na adresu Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, doporučenou zásilkou s doručenkou; anebo ii) kurýrem s doručením do druhého dne oproti podpisu příjemce. Společnost Shutterstock má právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu jakékoli žaloby nebo soudního řízení, na něž se odškodnění vztahuje. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností Shutterstock na obraně proti jakékoli žalobě a máte právo podílet se na jakémkoli soudním sporu na vlastní náklady. Souhlasíte s tím, že společnost Shutterstock nenese odpovědnost za jakékoli právní poplatky a/nebo jiné náklady, které vzniknou vám nebo vaším jménem dříve, než Shutterstock dostane přiměřenou příležitost prověřit si platnost takového nároku.
 2. Společnost Shutterstock neodpovídá za jakoukoli škodu, náklady či ztrátu, která vznikne v důsledku pozměnění obsahu nebo v důsledku kontextu, v němž obsah použijete.
 3. Omezení odpovědnosti: Celkové maximální závazky a odpovědnost společnosti Shutterstock („omezení odpovědnosti“) ve vztahu ke každému zákazníkovi:
  1. U standardní licence ke snímkům činí 10 000 US$.

  2. U rozšířené licence ke snímkům činí 250 000 US$.

  3. Standardní a rozšířené licence k použití videa budou činit 10 000 USD.

  4. U redakční licence činí 25 000 US$.

  5. Standardní nebo rozšířené licence na hudbu jsou omezeny na licenční poplatek, který zaplatíte za příslušnou hudební skladbu.

  V případě dotazů k výše uvedenému kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).

 4. Společnost Shutterstock, její úředníky, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a dodavatele odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli škody vyplývající z použití vizuálního obsahu jiného, než je použití výslovně povolené těmito PP. Dále souhlasíte, že společnosti Shutterstock nahradíte všechny náklady a výdaje, které společnosti Shutterstock vzniknou v případě, že porušíte kteroukoli z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock.

ČÁST V – DALŠÍ PODMÍNKY

 1. Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení vašeho poplatku, není-li jinak stanoveno zákonem. Žádné poplatky nejsou vratné, a to ani v případě, že je vaše předplatné ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Povolujete společnosti Shutterstock, aby vám naúčtovala celý poplatek za předplatné za celé dohodnuté období k datu zakoupení předplatného. V případě, kdy společnost Shutterstock stanoví, že máte právo na vrácení celé výše poplatku nebo jeho části, lze takové vrácení peněz provést pomocí způsobu platby původně použitého k vašemu nákupu. Máte-li bydliště v Evropské unii a zrušíte svůj účet do čtrnácti (14) dnů od provedení platby ve prospěch společnosti Shutterstock a pokud jste si zatím nestáhli jakýkoli vizuální obsah či nezískali na takový obsah licenci, společnost Shutterstock vám vrátí platbu uhrazenou v souvislosti s tímto zrušeným účtem. Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).
 2. Po vypršení vašeho plánu předplatného se tento plán automaticky obnoví za stejných podmínek jako původní zakoupený plán. Automatické obnovení můžete kdykoli před obnovením zrušit prostřednictvím nastavení účtu. Výslovně společnosti Shutterstock poskytujete právo naúčtovat vám každé automatické obnovení, dokud automatické obnovení včas nezrušíte.
 3. Poplatky účtované společností Shutterstock nezahrnují daně a všechny takové daně, přímé nebo nepřímé, jsou doplňkem k jakýmkoli poplatkům souvisejícím s produkty, které kupujete. Má-li společnost Shutterstock podle právních předpisů státu či země vašeho bydliště povinnost vybírat nepřímou daň a/nebo daň z transakcí (např. daň z prodeje, daň z přidané hodnoty, daň ze zboží a služeb atd.), máte povinnost tuto nepřímou daň zaplatit. Má-li společnost Shutterstock nebo vy povinnost vybírat nebo odvádět přímé či nepřímé daně, může vám podle právních předpisů země vašeho bydliště vznikat povinnost tuto daň vypočíst sami.
 4. Zde použitý výraz „nepřevoditelný“ znamená, že s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto podmínkách služby nesmíte prodávat, pronajímat, nahrávat, dávat, sublicencovat ani jinak převádět vizuální obsah ani práva na použití vizuálního obsahu. Nicméně můžete jednorázově převést vizuální obsah na třetí stranu, a to výhradně tak, aby taková třetí strana vytiskla nebo zpracovala vaše zboží obsahující vizuální obsah za podmínek a ujednání zde uvedených. Pokud zjistíte, že nějaké webové stránky sociálních médií používají jakýkoli vizuální obsah způsobem, který přesahuje licenci podle této dohody, souhlasíte s tím, že odstraníte všechna odvozená díla obsahující vizuální obsah z takového stránky sociálních médií, a neprodleně informujete Shutterstock o každé takové webové stránce sociálních médií. Souhlasíte s tím, že podniknete veškerá komerčně opodstatněná opatření, abyste zabránili třetím stranám jakýkoli vizuální obsah duplikovat. Pokud se dozvíte o jakékoli neoprávněné duplikaci vizuálního obsahu, kontaktujte zákaznický servis. (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).
 5. Na základě oznámení společnosti Shutterstock nebo v případě, že se dozvíte, že u jakéhokoli obsahu hrozí nebo došlo ke vznesení nároku ze zásahu do práv, porušení jiného práva nebo jiného nároku, za nějž může nést odpovědnost společnost Shutterstock, anebo pokud společnost Shutterstock obsah odstraní kvůli vnímanému obchodnímu riziku na základě vlastního uvážení společnosti Shutterstock a o tomto odstranění vás informuje, tento obsah odstraníte ze svého počítačového systému a úložných zařízení (elektronických či fyzických) a, je-li to možné, upustíte od dalšího používání odstraněného obsahu na vlastní náklady. Shutterstock vám poskytne srovnatelný obsah (o jehož srovnatelnosti rozhoduje Shutterstock podle svého přiměřeného obchodního úsudku) zdarma, avšak za podmínek stanovených těmito PS.
 6. Použijete-li jakýkoli obsah v rámci pracovního produktu vytvořeného nebo dodávaného klientovi či zákazníkovi, na základě přiměřeného požadavku společnosti Shutterstock jí sdělíte totožnost těchto klientů či zákazníků.
 7. Rozhodčí řízení.
  1. Jakýkoli spor nebo nárok související s těmito PS nebo s jejich porušením nebo z nich vyplývající bude řešen závazným individuálním (nikoli skupinovým) rozhodčím řízením vedeným podle pravidel obchodního rozhodčího řízení asociace American Arbitration Association nebo International Centre for Dispute Resolution s účinností v den zahájení rozhodčího řízení a nikoli u soudu a rozhodnutí arbitrážního soudu může být zapsáno u jakéhokoli příslušného soudu nebo soudu příslušného pro danou stranu nebo její aktiva. Místem rozhodčího řízení bude stát a okres New York. Jazykem rozhodčího řízení bude anglický jazyk. Bude jmenován jeden rozhodce, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Každá strana ponese vlastní náklady na rozhodčí řízení. Obě strany souhlasí, že následující nároky jsou výjimkami ze smlouvy o rozhodčím řízení a budou projednány v soudním řízení před soudem příslušné jurisdikce: (i) jakýkoli nárok související se skutečným nebo hrozícím nedodržením, zneužitím nebo porušením autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů nebo jiných práv na duševní vlastnictví jedné ze stran; (ii) jakýkoli nárok vyžadující mimořádné nápravné soudní nařízení na základě naléhavých okolností (např. bezprostředního nebezpečí nebo spáchání trestného činu, hacknutí, kybernetického útoku); (iii) jakýkoli nárok vyplývající výhradně ze zákazníkova domnělého nezaplacení poplatků splatných ve prospěch společnosti Shutterstock. Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti těchto PS.

  2. VY A SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK SOUHLASÍTE, ŽE JEDEN VŮČI DRUHÉMU MŮŽETE VZNÁŠET NÁROKY POUZE Z VLASTNÍ INDIVIDUÁLNÍ POZICE A NIKOLI JAKO ČLEN ŽALUJÍCÍ STRANY NEBO SKUPINY V JAKÉKOLI DOMNĚLÉ HROMADNÉ ŽALOBĚ NEBO SPOLEČNÉ ŽALOBĚ SE ZMOCNĚNCEM. Pokud nebudete vy a společnost Shutterstock souhlasit, nesmí žádný rozhodce ani soudce slučovat nároky více než jedné osoby ani jinak vést jakoukoli formu společného řízení se zmocněncem nebo hromadného řízení. Rozhodce může přiznat nápravné soudní nařízení pouze ve prospěch individuální strany domáhající se opravného prostředku a pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí opravného prostředku zaručeného individuálním nárokem této strany. Vy a společnost Shutterstock potvrzujete a souhlasíte, že se vy i my zříkáme práva na řízení před porotou, co se týká všech sporů v rámci těchto podmínek služby podléhající rozhodčímu řízení.

  3. Pokud soud rozhodne, že platný zákon brání vynucení jakýchkoli omezení v této části V, sekci 7, pokud jde o konkrétní nárok na opravný prostředek, pak tento nárok (a pouze tento nárok) musí být z rozhodčího řízení oddělen a může být projednán soudně.

 8. Ani jedna strana nesmí tuto smlouvu převést bez předchozího písemného souhlasu strany druhé s výjimkou toho, že Shutterstock může tuto smlouvu převést na dceřinou společnost, přidruženou společnost v rámci skupiny Shutterstock, subjekt, který vznikne sloučením nebo jinou firemní reorganizací zahrnující Shutterstock, nebo jakýkoli subjekt, který získá veškerý nebo v podstatě veškerý majetek nebo akciový kapitál společnosti Shutterstock.
 9. Tyto PS nesmí být vykládány proti ani ve prospěch žádné ze stran, ale spíše v souladu se správným významem v ní použitého jazyka. Tyto PS se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony příslušné jurisdikce stanovené v sekci 5.24, bez ohledu na její kolizní normy.
 10. Pokud tyto PS uzavíráte jménem vašeho zaměstnavatele nebo jiné společnosti, zaručujete, že máte plné právo a oprávnění k takovému jednání. V případě, že takové oprávnění nemáte, souhlasíte, že ponesete osobní odpovědnost vůči společnosti Shutterstock za jakékoli porušení těchto PS. Tímto udělujete společnosti Shutterstock celosvětovou, nevýlučnou, limitovanou licenci k používání vašich ochranných známek v propagačních materiálech společnosti Shutterstock, včetně veřejného seznamu zákazníků. Použití vašich ochranných známek společností Shutterstock bude vždy v souladu s vašimi v té době aktuálními zásadami používání ochranných známek, jak byly zpřístupněny společnosti Shutterstock, a budou vždy ve váš prospěch. Společnost Shutterstock dále souhlasí, že vynaloží komerčně smysluplnou snahu k ukončení jakéhokoli specifického použití vašich ochranných známek ne později než třicet (30) dní od data přijetí vaší e-mailové žádosti společností Shutterstock na legal-notices@shutterstock.com.
 11. Počet stažení vizuálního obsahu, které máte k dispozici, je určen produktem, který si zakoupíte. Pro účely těchto PS je den definován jako doba dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy byl váš produkt zakoupen. Měsíc je definován jako kalendářní měsíc počínaje a včetně dne, kdy jste zakoupili svůj produkt, a konče v den, který je dřívější z následujících: (i) stejné datum jako váš nákup v následujícím měsíci nebo (ii) poslední den následujícího měsíce. Pokud například zakoupíte měsíční předplatné 5. března, obnoví se 5. dubna. Pokud měsíční předplatné zakoupíte 31. srpna, předplatné se obnoví 30. září.
 12. Pokud není na kuponu uvedeno jinak, platí kupon nebo slevový kód použitý na nákup v rámci této smlouvy pouze pro první platbu provedenou ve spojení s takovým nákupem.
 13. Jestliže některé ustanovení těchto PS bude neplatné nebo nevynutitelné soudem nebo regulačním orgánem v příslušné jurisdikci, tento závěr bude omezen výhradně na tuto neplatnou či nevynutitelnou část, aniž by došlo k ovlivnění zbývajících částí tohoto konkrétního ustanovení či jakékoli jiné součásti těchto PS tak, aby tyto PS jinak zůstaly plně účinné a vynutitelné.
 14. Výslovně souhlasíte, že jakákoli zpětná vazba poskytnutá vám společností nebo jejími zástupci ohledně jakýchkoli otázek, které můžete mít k těmto PS nebo používání obsahu licencovaného na jejich základě, je pouze pro účel interpretace těchto PS a nejedná se o právní rady. Shutterstock vám nemůže poskytovat právní rady a výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost související s jakoukoli zpětnou vazbou poskytnutou společností Shutterstock nebo jejími zástupci.
 15. Výslovně se rozumí a souhlasí, že tyto PS se uzavírají výhradně za účelem vzájemného prospěchu zde uvedených stran a že žádné výhody, práva, povinnosti nebo závazky z těchto PS neplynou třetím stranám.
 16. V případě, že porušíte kteroukoliv z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock, má společnost Shutterstock právo ukončit váš účet bez dalšího upozornění a dále může společnost Shutterstock uplatnit jiná práva vyplývající ze zákona a/nebo obyčejového práva. Společnost Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení jakýchkoli vašich poplatků v případě, že je váš účet ukončen z důvodu porušení smlouvy.
 17. S výjimkou případů výslovně uvedených v částech licence a záruky tohoto dokumentu neuděluje Shutterstock žádná práva a neposkytuje žádné další záruky. Společnost Shutterstock má výhradní smlouvy s modelem a o vlastnictví, je-li to výslovně uvedeno na stránkách Shutterstock.
 18. Odpovědnost společnosti Shutterstock podle každé jednotlivé zde zakoupené licence nesmí překročit „hranice odpovědnosti“ vztahující se na licence platné v době, kdy jste věděli nebo měli vědět o takovém nároku, a to bez ohledu na počet udělení licence nebo použití vizuálního obsahu.
 19. Nestanoví-li se v Části IV těchto podmínek jinak, nepřekročí v žádném případě celková odpovědnost společnosti Shutterstock ve vztahu k vám nebo ke třetí straně, která vznáší svůj nárok vaším prostřednictvím, v důsledku nebo v souvislosti s užíváním nebo nemožností používat webovou stránku společnosti Shutterstock a/nebo její obsah z vaší strany (smluvní, občanskoprávní nebo jiná), peněžitou částku, kterou od vás společnost Shutterstock skutečně obdržela za příslušnou licenci na obsah.
 20. Společnost Shutterstock ani žádný z jejich úředníků, zaměstnanců, manažerů, členů, akcionářů, ředitelů nebo dodavatelů nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné jiné osobě nebo subjektu za vznik obecných, trestných, speciálních, nepřímých, následných nebo náhodných škod či ušlého zisku nebo jakékoli jiné škody, nákladů nebo ztrát vyplývajících z vašeho používání vizuálního obsahu, porušení této smlouvy společností Shutterstock nebo jinak, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, a to i v případě, že Shutterstock byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nákladů nebo ztrát.
 21. Nestanoví-li se v Části III výslovně jinak, veškerý obsah se poskytuje „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli záruk, výslovných či implicitních, mimo jiné bez implicitní záruky neporušování práv, prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Některý vizuální obsah může obsahovat prvky, které vyžadují další povolení v případě, že je vizuální obsah změněn nebo používán v určitém kontextu. Pokud provedete takovou změnu nebo použijete vizuální obsah v takovém kontextu, nesete výhradní odpovědnost za získání dodatečných povolení, která jsou tímto vyžadována.
 22. Shutterstock nezaručuje, že vizuální obsah, webové stránky Shutterstock nebo jiné materiály budou splňovat vaše požadavky, nebo že použití bude nepřerušováno či bez chyb. Celé riziko ohledně kvality, výkonu a používání vizuálního obsahu nesete výhradně vy.
 23. V případě, že k otevření účtu použijete podvodné informace o kreditní kartě nebo se jinak zapojíte do jakékoli trestné činnosti poškozující Shutterstock, Shutterstock neprodleně podá stížnost na www.ic3.gov, což je centrum stížností na internetovou kriminalitu, které vzniklo v rámci partnerství mezi Federal Bureau of Investigation (FBI) a National White Collar Crime Center (Národním centrem pro kriminalitu bílých límečků).
 24. Shutterstock jako smluvní strana a volba práva. V případě předplatných a nákupů provedených do 15. března 2021, včetně všech následných splátek a automatických prodloužení, dokud nebude předplatné zrušeno, je smlouva uzavřena se společností Shutterstock, Inc. Předplatná od15. března 2021, ale před17. května 2022, jsou smluvně sjednána se subjektem Shutterstock uvedeným v Podmínkách služby platných v době vašeho prvního nákupu, včetně všech následných splátek a automatických prodloužení, dokud nebudou zrušena. V případě nových předplatných a nákupů provedených od 17. května 2022, je vaše země trvalého bydliště stejná jako ve vaší fakturační adrese, kterou jste poskytli společnosti Shutterstock ve spojení s vaším účtem.
  Vaše země trvalého pobytuSmluvní strana Shutterstock a „Shutterstock“ v tomto dokumentuVolba právaMísto rozhodčího řízení
  Spojené státy, Kanada, Indie, Brazílie, Německo, Nizozemsko, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Finsko, Kypr, Slovinsko, Lucembursko, Malta a Réunion

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Spojené státy americké.

  New YorkOkres New York, New York
  Zbytek světa

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irsko.

  IrskoDublin, Irsko

DATUM ÚČINNOSTI: 17. května 2022