AIGEN-Hero-Bg

Generátor snímků s umělou inteligencí: Okamžitě vytvářejte ohromující vizuály

Jste připraveni popustit uzdu své kreativitě pomocí síly umělé inteligence? Začněte tím, že danou věc popíšete.

Futuristic city with retro style flying cars
Futuristic city with retro style flying cars

Jak používat generátor snímků s umělou inteligencí společnosti Shutterstock

  1. Představte si cokoli! Pak to napište do vyhledávací lišty. Klikněte na Generovat.

  2. Umělá inteligence společnosti Shutterstock generuje několik verzí, ze kterých si můžete vybrat.

  3. Pokud chcete, můžete snímek upravit v aplikaci Tvořit. Nebo ho jen licencovat a stáhnout.

  4. Experiment and edit your AI image. Click the Zoom Out button for a different perspective on the image. Adjust your text. Or simply select different style variations.

  5. Download your AI generated image. You can license it just like any other Shutterstock image to use in your creative projects or share on social.

Shutterstock AI Image Generator
Získejte jako první přístup k našemu novému kreativnímu asistentovi s umělou inteligencí

Objevte vizuály vytvořené pomocí umělé inteligence

Create image - GEN AI
Vše, co potřebujete, na jednom místě

Jak společnost Shutterstock zodpovědně pohání kreativní budoucnost?

Generate Homepage - Key Message 2 - image

Přinášíme na Shutterstock obsah generovaný umělou inteligencí

Společnost Shutterstock spolupracuje s OpenAI, tvůrci DALL-E 2, aby zodpovědně vedla cestu ke zpřístupnění obsahu generovaného umělou inteligencí všem.

Generate Homepage - Ethical AI Blog

Rozšíření dosahu našeho generování s využitím umělé inteligence s pomocí LG

Navázali jsme partnerství s oddělením výzkumu umělé inteligence společnosti LG, abychom vytvořili technologii, která zdokonalí kreativní proces zejména pro obchodníky a návrháře.

how to write prompts

Spojení lidské kreativity a obsahu generovaného umělou inteligencí

Obsah generovaný umělou inteligencí (AI) zcela mění svět designu a fotografie. Podívejte se, jak jej umělci mohou využít k tomu, aby si otevřeli dveře k novým kreativním nápadům.

Generative AI - Ebook - info

Co si umělci myslí o obsahu vytvořeném umělou inteligencí?

Naši výzkumníci provedli průzkum mezi umělci v tomto odvětví, aby zjistili, co si myslí o obsahu vytvořeném umělou inteligencí – zjistili, co na to říkají.

Zodpověděli jsme všechny vaše otázky o snímcích generovaných umělou inteligencí.


Co jsou snímky generované umělou inteligencí?

Snímky generované umělou inteligencí představují nový obsah, který je vytvořen pomocí technologie umělé inteligence na základě milionů skutečných položek obsahu, popisů a klíčových slov. Generátory obsahu poháněné umělou inteligencí vyžadují určitý lidský zásah, jako je popis, zadání nebo parametry.


Nyní mám soukromý přístup k předběžnému náhledu – mohu tyto snímky použít pro svůj osobní nebo komerční projekt?

Pokud máte aktivní plán, můžete si stáhnout snímek se standardní licencí nebo s rozšířenou licencí a využívat práva spojená s těmito licencemi. Jedinou výhradou je, že vygenerovaný snímek nesmíte použít k porušování nebo zneužívání duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli třetí strany, k vytváření spamu nebo falešných, zavádějících, klamavých, škodlivých nebo násilných snímků.


Jak Shutterstock odměňuje umělce, kteří přispěli ke generativním modelům umělé inteligence?

Shutterstock je prvním generátorem snímků s umělou inteligencí na trhu, který kompenzuje přispěvatelům jejich účast na procesu generativní umělé inteligence. Prostřednictvím fondu přispěvatele společnosti Shutterstock přímo odměňujeme přispěvatele společnosti Shutterstock, když je jejich obsah použit při vývoji generativních modelů. Fond přispěvatele společnosti Shutterstock bude také přispěvatelům vyplácet průběžné licenční poplatky za budoucí příjmy spojené s obsahem generovaným umělou inteligencí, který byl vytvořen a licencován přímo na platformě Shutterstock. To je součástí našeho závazku k zodpovědné umělé inteligenci. Další informace naleznete na této stránce naší znalostní báze přispěvatele.


Vypadá to, že vygenerovaný snímek obsahuje rozpoznatelnou ochrannou známku, památku nebo veřejnou osobnost. Mohu ho i přesto použít?

Ne. Vygenerovaný snímek nesmíte použít k porušování nebo zneužívání duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli třetí strany, k vytváření spamu nebo falešných, zavádějících, klamavých, škodlivých nebo násilných snímků.


Kdo jsou lidé, kteří se objevují na vygenerovaných snímcích?

Snímky lidí vytvořené modely pro generování snímků nevyobrazují žádné konkrétní jedince z reálného světa – jsou stvořeny modelem na základě stovek milionů vizuálů, které viděl v minulosti. Takže i když se mohou podobat skutečným lidem, představují spíše kombinaci mnoha tváří v jednu. Můžete je tedy bezpečně používat, aniž byste potřebovali smlouvu s modelem – protože se jedná spíše o vygenerovanou podobiznu než o podobiznu skutečné osoby, která byla vyfotografována. Výjimka nastává v případě, že do zadání uvedete konkrétní jméno, například celebritu, v takovém případě AI generátor obrázků vytvoří vizuál založený na snímcích, které s tímto jménem byly spojeny, a je tedy mnohem pravděpodobnější, že skutečně vyobrazí tuto konkrétní osobu. Takové snímky nelze použít pro komerční použití. Podobný vzorec najdeme u snímků míst a věcí: obecný popisný termín („hory“) vytvoří snímek na základě několika příkladů tohoto popisného termínu (hory po celém světě), zatímco specifický popisný termín („Hora Sněžka“) bude více založen na snímcích tohoto konkrétního příkladu.


Zobrazují se mi snímky s nečitelným textem, co se děje?

Modely pro generování snímků jsou nová a působivá technologie, ale ještě nejsou dokonalé a někdy mohou tápat při vytváření přesných detailů. Někdy může jít o pokusy o vykreslení textu, pokud některé snímky daného stylu, ze kterých se model učil, obsahovaly text. Ale to ještě nic neznamená! Také by mohlo jít o umělce, který se pokusil vytvořit filmový plakát, aniž by kdy spatřil psaný jazyk. A tak mžoural na všechny ty důležitě vypadající tvary, které se všude objevovaly, a snažil se je přetvořit ve svém vlastním návrhu, aniž by pochopil, co vlastně znamenají.


Pokud vygeneruji obsah, bude k dispozici ostatním zákazníkům? Nebo bude výhradně můj?

Pokud vygenerujete obsah pomocí funkcí umělé inteligence společnosti Shutterstock, může být tento obsah zpřístupněn i dalším zákazníkům, kteří si jej budou moci licencovat.


Když generuji snímek z textu, načítání stránky trvá několik sekund, co se děje?

Generátor snímků poháněný umělou inteligencí musí vynaložit obrovský výpočetní výkon, aby dokázal vytvořit nové snímky z textu.


Existuje nějaká ochrana proti vytváření nevhodného obsahu?

Zavedli jsme ochranná opatření, abychom zabránili vytváření škodlivého, násilného, klamavého nebo jinak škodlivého materiálu. Nicméně, tato technologie je stále ve fázi beta a ne vždy se nám to daří. Na jakýkoli nevhodný nebo urážlivý obsah nás prosím upozorněte kliknutím na tlačítko Zpětná vazba a uveďte podrobnosti o tom, co jste viděli.


Jaké rozlišení a formát souboru podporuje?

Výchozí formát pro úplné stažení je soubor JPG se 1024 x 1024 pixely. Je zde také možnost stažení souboru JPG s menším rozlišením 512 x 512. Pracujeme však na dalších možných formátech souborů a vyšších rozlišeních. To znamená, že v současné době podporujeme pouze vytváření čtvercových snímků. V blízké budoucnosti chceme podpořit i vytváření vertikálních a horizontálních snímků.


Existuje omezený počet snímků, které mohu vygenerovat?

Chceme, aby si kreativní uživatelé mohli tento generátor snímků s umělou inteligencí vyzkoušet relativně nevázaně. Proto tuto službu testujeme s velkorysými osobními limity. Pokud však zaznamenáme boty, automatizovanou aktivitu nebo jiné zneužití nástroje, výrazně tyto limity snížíme, nebo vám zcela zablokujeme přístup. Pokud jste umělec, který chce z textu vygenerovat obrázek pomocí umělé inteligence a napomoci tak svému pracovnímu postupu, pravděpodobně si ani nepovšimnete, jak vysoké jsou výchozí limity. Na rozdíl od jiných generátorů obrázků s umělou inteligencí na webu Shutterstock neplatíte za pouhé objevování různých možností, ale za obsah, který splňuje vaše tvůrčí potřeby.


Podporujete textová zadání v jiných jazycích než v angličtině?

Ano! Podporujeme více než 20 jazyků, stejně jako zbytek našeho webu. I když zadáte žádost v jazyce, který není oficiálně podporován, náš generátor snímků s umělou inteligencí udělá vše pro porozumění textu a poskytnutí skvělých výsledků.


Některé z vygenerovaných výsledků se zdají divné/urážlivé/nezákonné, co mám dělat?

Jedná se o novou a dynamickou technologii, což znamená, že může přinést nezamýšlené výsledky. Výsledky, které vyžadují naši pozornost, nahlaste prosím u každého snímku pomocí tlačítka Zpětná vazba.


Obsahuje hlavní knihovna snímků Shutterstock obsah generovaný umělou inteligencí?

Uživatelé služby Shutterstock, kteří hledají snímky generované umělou inteligencí v naší základní knihovně, využívají filtr snímků generovaných umělou inteligencí na stránce výsledků vyhledávání snímků. Všechny zobrazené snímky generované umělou inteligencí byly vygenerovány pomocí našeho Generátoru snímků s umělou inteligencí Shutterstock. Kvůli obavám souvisejícím s bezpečností a licencováním obsahu vytvořeného pomocí jiných generativních nástrojů a modelů zatím nemůžeme přijímat odesílaný obsah se snímky generovanými umělou inteligencí od přispěvatelů.


Why is Shutterstock the best free AI image generator?

You can use Shutterstock’s free AI image generator for any project! Because you license AI generated images, brands and businesses can use them worry-free. Our AI models are trained on our own massive library of diverse and beautiful images. With each licensed AI generated art piece, our contributors are paid for their help in training the models. This means that not only is our AI image generator safe to use, you can feel good while using it.


Are AI generated images safe for commercial use?

Only images generated by Shutterstock AI are guaranteed safe for commercial use. This is because our AI is ethically built and trained on proprietary data. We even have resources available to help you start using it right away! Our Free 2023 AI Ebook to Create and Optimize Content for Business Includes: - Detailed tutorials on how to write quality AI text prompts for the best AI image results - Insights into how specific roles can use AI to boost productivity - Benefits of AI to agencies, marketing teams, and solopreneurs - Expert advice from thought leaders on how to approach AI ethically Visit https://www.shutterstock.com/business/ebook-generative-ai to download.


How do I start making AI generated images?

All you need to do is have an idea and type it into the form field above. Within 10-15 seconds, our AI picture generator will create a handful of images based on your text. If you need to adjust its output, edit your text. And if you love what you see, license you image!

Vyzkoušeli jste tento nástroj? Dejte nám vědět, co si o něm myslíte!